Inspekcja Instalacji fotowoltaicznej dronem

Badanie dronem instalacji fotowoltaicznych przy wykorzystaniu oprogramowania analitycznego opartego o AI to jedyny skuteczny sposób na systematyczny i precyzyjny przegląd, monitoring, niezbędny do utrzymania modułów oraz instalacji w najwyższej sprawności przez wiele lat.

Panele fotowoltaiczne, choć są praktycznie bezobsługowe, wymagają okresowego przeglądu przynajmniej raz w roku w celu wyeliminowania usterek oraz wad.

Wady modułów, jeśli nie zostaną wykryte, mogą spowodować utratę przychodów nawet do 20 % - dlatego tak ważna jest regularna kontrola stanu instalacji fotowoltaicznej.

Dlaczego warto wykonać badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznej dronem?

Inspekcja termowizyjna paneli fotowoltaicznych za pomocą dronów jest efektywniejsza niż tradycyjne badanie termowizyjne z ziemi, inspekcja za pomocą dronu odbywa się podczas jednego przelotu, przy wykorzystaniu oprogramowania analitycznego umożliwiającego niemal natychmiastową, wysoce-precyzyjną diagnostykę algorytmiczną, oszczędzając przy tym koszty. Skraca się nie tylko czas z kilku godzin do kilkudziesięciu minut, ale wszystko jest w pełni zautomatyzowane –  start dronu, przelot po wyznaczonej trasie oraz jego lądowanie odbywa się samoczynnie. Po usunięciu usterek, sprawność
i uzysk energii powrócą do wartości nominalnych i przyczynią się do wzrostu przychodów i szybszego zwrotu z inwestycji  

RAPORT Z INSPEKCJI TERMOWIZYJNEJ DRONEM POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI PV

Każda usterka jest zidentyfikowana do rzędu, modułu i ma przypisaną historię wykrycia, a zindywidualizowany raport, tworzony na potrzeby sprawnego zarzadzania instalacją, przyśpiesza diagnostykę i umożliwia precyzyjne przeprowadzenie serwisu zmniejszającego straty, związane z nieprawidłowym działaniem instalacji, utraconą produkcją, a co za tym idzie przychodami.

Nasz raport zawiera najczęściej wykrywane defekty w 7 kategoriach:

Diody

dotyczy wykrywania awarii samych diod

Ogniwa

lokalizowanie mikropęknięć, dziur, jak również uszkodzeń złączy

rewers polaryzacji

odnajdywanie prądów wstecznych, takich gdy prąd przepływa w kierunku od sprawnych łańcuchów do uszkodzonego, zamiast płynąć do przekształtnika PV i dostarczać moc do sieci zasilającej AC

ZABRUDZENIA

wykrywanie zabrudzeń, takich jak: błoto, kurz, pył, ptasie odchody będących przyczyną zacienień

ZACIENIENIA

lokalizacja stałych lub okresowych miejsc zacienień i hotspotów, powodujących spadek uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej

Roślinność

określanie największego potencjału energii słonecznej w pracy paneli uwzględniając wpływ roślin (w tym igliwia i liści)

HOTSPOTY

detekcja gorących punktów o podwyższonej rezystancji w których dochodzi do wytwarzania się zbyt wysokich temperatur, co może prowadzić do wypalania się dziur w tylnej warstwie folii, w konsekwencji nawet do pożaru. Przyczyną powstawania hotspotów są często mikropęknięcia i częściowe zacienienie

Wszystkie zebrane  i przetworzone informacje natychmiast wyświetlane są w interfejsie raportu, również jako mapa termowizyjna, aby z łatwością można było kompleksowo przejrzeć i odczytać wszystkie kluczowe parametry stanu monitorowanej instalacji.

Pozwala na bardzo wysoką trafność wykrycia różnych błędów, po wyeliminowaniu których sprawność instalacji PV wzrasta do wartości nominalnych i pozwala na dodatkowe uzyski mocy wyższe nawet o 20 %.

Analiza zebranych danych z raportu wpływa w znacznym stopniu na sprawne działanie całej instalacji i bezpośrednio na poziom osiąganych przychodów z inwestycji.

Raport z inspekcji instancji fotowoltaicznej może być również przydatny dla właściciela do zgłaszania reklamacji modułów czy innych elementów instalacji.

Inspekcję instancji fotowoltaicznych dronem wykonujemy na terEnie całego kraju, a cena jest uzależniona od wielkości instalacji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
+48 22 414 22 15 / +48 600 241 500 / BIURO@FOTAIKA.COM